Årsmøte i Sortland jazz- og viseklubb

Årsmøte i Sortland jazz- og viseklubb

Vi måtte utsette årsmøtet som opprinnelig var planlagt 12. mars på grunn av risiko for spredning av koronasmitte, men nå har vi satt ny dato for årsmøtet.

Dato: torsdag 11. juni 2020 kl.20
Sted: Kulturkafeen, Kulturfabrikken Sortland

Alle betalende medlemmer har oppmøte og stemmerett. Sakspapirer legges frem på møtet. Om sakspapirer ønskes tilsendt i forkant kan du ta kontakt på sortlandjazz@gmail.com . Det var ingen innkomne saker til fristen 5. mars.

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettiget
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av; møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning, Sortland jazz og viseklubb og Sortland jazzfestival.
5. Regnskap, Sortland jazz og viseklubb og Sortland jazzfestival
6. Aktivitetsplan og budsjett
7. Innkomne saker: vedtektsendringer
8. Fastsette medlemskontingent
9. Valg av styre og valgkomiteX