Årsmøte i Sortland jazz- og viseklubb

Årsmøte i Sortland jazz- og viseklubb

Dato: torsdag 12. mars 2020 kl.18
Sted: Kulturfabrikken Sortland

Alle betalende medlemmer har oppmøte og stemmerett. Sakspapirer legges frem på møtet. Om sakspapirer ønskes tilsendt i forkant kan du ta kontakt på sortlandjazz@gmail.com . Saker til årsmøtet må sendes inn innen 5. mars på sortlandjazz@gmail.com

Etter møtet er det konsert med «Oversett» med Marthe Valle, Håvard Lund og Håkon Mjåseth Johansen kl.19. Konserten er åpen for alle.

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettiget
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av; møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning, Sortland jazz og viseklubb og Sortland jazzfestival.
5. Regnskap, Sortland jazz og viseklubb og Sortland jazzfestival
6. Aktivitetsplan og budsjett
7. Innkomne saker: vedtektsendringer
8. Fastsette medlemskontingent
9. Valg av styre og valgkomiteX